home terug | verder | sluis | overzicht | abc

       
Inmiddels is het donker en laat geworden.
De lichten van de stad zijn zichtbaar aan de horizon.
Het bezoek vertrekt door de sluis.
Een moment van overbrugging, desorientatie en herorientatie