home poolbankje 1990


Opdracht:ontwerp een bankje.

Ik heb een bankje ontworpen voor een buitenomgeving waar het veel sneeuwt.
Het bankje groeit als het ware mee met het sneeuwniveau.

schetsontwerp