home moeder I tijdlijnMama leefde twee parallelle levens
                   
 -  een leven van normen en waarden, waarin ze duidelijk voor ogen had wat haar rol was als vrouw, als mens, wat er van haar verwacht werd, die regels waren vroeger nog duidelijk.
                            
 -  het andere leven waarin ze Henny was, en zich ontwikkelde, en zo haar eigen invulling aan gaf aan al die regels.
                            
 -  Soms vielen deze twee samen, afhankelijk van haar gemoedstoestand
                                
de regels:
 - regel1
als kind ben je gehoorzaam aan je ouders
                                
ze had een fijne kindertijd, met liefde en geborgenheid
 Als ze mocht kiezen wat ze nog mocht doen als ze tien was, dan zou ze bij haar moeder op schoot en met haar vader en broer bij de haard willen zitten.
 Ze vond het gezinsleven belangrijk, en dat moeder thuis was.
 ze speelde piano, ging naar de hbs, wat niet veel meisjes deden, ze speelde toneel, ze wilde rechten studeren of nederlands, maar het werd onderwijzeres.
                            
                                                
- regel2
zoek een man, met goede vooruitzichten, maar liefde telt ook mee.
                       
Voor Henny lag dat niet zo eenvoudig
Veel vriendjes kwamen en gingen en twee verloofdes verliet ze,
de uitzet kon weer worden uitgehaald en opgeborgen.
Want als het Henny niet beviel, deed ze er wat aan.
Toen kwam Aart, Op een dag stond hij voor de deur bij haar school om haar mee uit te vragen.
Ze trouwden..... hij vroeg gewoon op een keer: zullen we gaan trouwen.
                   
- regel 3
krijg kinderen, wees een goede moeder
  
-Ze zei zelf, dat ze ‘min of meer’ voor kinderen heeft gekozen                   
-Ze heeft ons opgevoed, zonder zelf te verdwijnen.
-Ze erkende eens dat het een status was om veel kinderen te hebben, maar vertelde ook met trots dat haar moeder twee kinderen wel genoeg vond.
- Als moeder kon ze fel zijn en kritisch, complimenteus en charmant.
Maar soms was het: ‘vraag dat maar aan je vader.’
Ines omschreef haar eens als moedereend die haar jongen bij elkaar probeert te houden.
- Aan tafel was het : lust niet bestaat niet, en eet je bord leeg. Kinderen nu worden teveel verwend, vond ze.
en ouders zij debet aan kieskeurige kinderen.
- seksuele voorlichting kreeg ze zelf van haar moeder, maar, zo zei ze, je moet ook nog een heleboel zelf ontdekken.
wij kregen van pa les uit een boekje: liefde kent geen taboes.
                       
- regel 4
Wees een goede huisvrouw, houd je huis schoon
                       
Henny had dat niet heel vanzelfsprekend in de vingers,
Al snel kwamen de hulpjes in de huishouding, die er ook voor de kinderen waren. Sommigen gingen ook mee op vakantie.
Maar Henny hield de controle sterk in de hand.
                       
- regel 5
Als vrouw met een zekere status doe je aan liefdadigheid
                       
- er kwam een pleegkind in ons gezin. Turgut.
zinvol maar ook leuk, weer zo’n kleintje in huis
- ze bezocht gevangenen
Maar Henny bezat ook een soort charme die wel eens als flirten opgevat kon worden. Dat kon, zeker daar, gevoelig liggen.
                       
Ze speelde er ook wel mee.
Ik ging een keer mee, ik moest wel alle knoopjes van mijn blouse zo veel mogelijk sluiten, terwijl zij met een kokerrok met enorme split aan de zijkant rondliep.
        
- regel 6
Wees een goede echtgenote,
                 
een paar woorden van Henny : het is geven en nemen, elkaar proberen te begrijpen, regelmatig tot tien tellen, soms is het hard werken, maar als je eenmaal voor elkaar kiest moet je het afmaken. Je past je aan. Geeft elkaar de ruimte. Door goed na te denken komt alles weer goed. Je moet het niet snel opgeven.
                       
Ze kon dat wel zeggen, maar haar temperament gaf haar regelmatig andere prikkels. Bozig was ze dan, irritatie speelde een rol. Er is wel eens een botervloot door de kamer gevlogen.
Ze wilde controle, terwijl de wereld, en haar man, steeds iets anders deed.
Ze waren aan elkaar gewaagd. Hielden van elkaar, waren elkaars gelijken. Ze bewonderde zijn rust en relativering.
                       
- regel 7
je steunt je man in zijn carrierre
                       
Henny was de vrouw van een een marineman, trots op dat uniform en zijn status.
Maar ze was ook Henny, die de scepter beter beheerste dan Aart het zwaard.
                       
- regel 8
Je man is de kostwinner
                       
Aat bracht het geld binnen, maar Henny had er nooit problemen mee het uit te geven. Zij was altijd degene die afrekende.
Ik vraag me af of hij ooit een portemonnee bij zich had..
                       
- regel 9
ga mee met je tijd
                       
Ze groeide mee met de tijd , wilde niet meer alleen de vrouw zijn van.....
en vond een eigen status steeds belangrijker
-ze werd mannequin              
-ook stond ze af en toe weer voor de klas [die van mij]
-Ze ging een blauwe maandag in de politiek
-ze werd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
Ze kon bij de huwelijken altijd ergens een leuk verhaal van maken. In het begin misschien wat behoudend en voorzichtig, omdat ze vond dat het zo hoorde,
 in de loop van de tijd werden de vrijer en luchtiger met humor en kwinkslagen. Ook feministischer.
Als ze twee mensen had getrouwd gaf ze het boekje aan ‘het hoofd van het gezin’, de vrouw!
                       
-Een carrierre als burgemeester van een kleine gemeente had best in de mogelijkheden gelegen.
                       
met sommige zaken uit deze tijd had ze moeite:
-men duikt soms al na 1 nacht met elkaar in bed, afkeurenswaardig -Afschuwelijk al die jonge mensen met die tattoos
[Toen Anouc in haar laatste week op bezoek was zei ze : wat heb je toch een mooie tattoos ]
-met digitalisering wilde ze niets te maken hebben. Geen computer, ook geen telefoon.
                       
- regel 10
onderhoudt je vriendschappen.....
                       
Ze had wel wat goede vriendschappen maar kon goed zonder, Deed er niet veel moeite voor: ‘Ze komen maar naar mij’
                       
haar eigen wijsheden bij het ouderworden
-bij het ouder worden relativeer je meer, maar je wordt ook kritischer.
- Wees verdraagzaam, ze vond dat soms moeilijk omdat er, zoals ze zelf zei, soms dingen zijn die onverdraagzaam waren
- misbruik je tijd niet, doe iets
- heb aandacht voor je omgeving, je vrienden , je familie
- gebruik je talenten
- Het leven biedt veel, als je het maar zien wilt
                       
- het einde
 
Henny was moe, moe van het leven,
Wat heeft het nog voor zin, ik heb een mooi leven gehad, maar nu ben ik moe. Ze stopte met alles wat haar voorheen bezighield.
de dokter had haar na onderzoek gezegd dat haar lijf makkelijk nog 10 jaar mee kon. Maar mentaal was het op. Ze is in bed gaan liggen en verzwakte steeds verder.

Ze was een vrouw met genoeg eigen gedachtes, die liggend, denkend, wachtend op het eind haar dagen vulde.
Ze zei ooit : de dood daar kun je niet omheen, die komt als hij komt soms verlang je er naar,
ik hoop dat mensen goede herinneringen aan mij hebben, natuurlijk heb ik steken laten vallen, ik heb ook mijn best gedaan.
                       
In haar laatste dagen was ik met Anouc op bezoek,
en zei ze over mij : Jos... is nooit veranderd..... maar Jos liet zich ook niet veranderen.
En soms denk ik wel eens dat die woorden ook wel een beetje aan zichzelf gericht waren.
                       
dag mam, je was een vrouw om trots op te zijn.
                   
  moeder